Keresés a Bibliában

23Szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván: Így áldjátok meg Izráel fiait, mondván nékik: 24Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. 25Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. 26Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, és adjon békességet néked. 27Így tegyék az én nevemet Izráel fiaira, hogy én megáldjam őket.

KNB SZIT STL BD RUF KG