Keresés a Bibliában

6 1És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 2Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor férfi vagy asszony külön fogadást tesz, nazireusi fogadást, hogy így az Úrnak szentelje magát: 3Bortól és részegítő italtól szakassza el magát; boreczetet és részegítő italból való eczetet ne igyék, és semmi szőlőből csinált italt se igyék, se új, se asszú szőlőt ne egyék. 4Az ő nazireusságának egész idején át semmit a félét ne igyék, a mi a szőlőtőről kerül, a szőlő magvától fogva a szőlő héjáig. 5Az ő nazireusi fogadásának egész idején, beretva az ő fejét ne járja; míg be nem teljesednek a napok, a melyekre az Úrnak szentelte magát, szent legyen, hagyja növekedni az ő fejének hajfürteit. (Bir 13,5; Luk 1,15.1Sám;1,11) 6Az egész időn át, a melyre az Úrnak szentelte magát, megholtnak testéhez be ne menjen. 7Se atyjának, se anyjának, se fiú- se leánytestvéreinek holttestével meg ne fertőztesse magát, mikor meghalnak, mert az ő Istenének nazireussága van az ő fején. 8Az ő nazireusságának egész idejében szent legyen az Úrnak.

KNB SZIT STL BD RUF KG


7Az ő názireusai tisztábbak valának a hónál, fehérebbek a tejnél, testök pirosabb vala, mint a korál, termetök mint a zafir. (Ésa 45,5.5Móz;28,15-68)

KNB SZIT STL BD RUF KG