Keresés a Bibliában

59Amrám feleségének neve pedig Jókebed, a Lévi leánya, a ki Égyiptomban született Lévinek; és ő szülte Amrámnak Áront, Mózest, és Miriámot, az ő leánytestvéröket. (2Móz 6,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG