Keresés a Bibliában

13És monda Mózes az Úrnak: Ha meghallják az égyiptombeliek (mert közülök hoztad fel e népet a te hatalmad által): (2Móz 32,12) 16Mivelhogy nem vihette be az Úr e népet a földre, a mely felől megesküdött nékik, azért öldöste le őket a pusztában. (5Móz 9,28)

KNB SZIT STL BD RUF KG