Keresés a Bibliában

17Ne gyűlöld a te atyádfiát szívedben; fedd meg a te felebarátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét. (1Ján 3,15;Máté 18,15.17)

KNB SZIT STL BD RUF KG


3Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, bocsáss meg néki. (Mát 18,15-17)

KNB SZIT STL BD RUF KG


6 1Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. (Mát 18,15-17; Róm 14,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG