Keresés a Bibliában

18Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. (Máté 5,39.44; Róm 12,19;Máté 5,43.44)

KNB SZIT STL BD RUF KG


39Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orczádat is. (Ján 18,22.23.3Móz;19,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG