Keresés a Bibliában

2Szólj Áronnak és az ő fiainak és Izráel minden fiának, és mondd nékik: Ez az a dolog, a mit megparancsolt az Úr, mondván: 15Ha pedig valaki elhullott, vagy vadtól megszaggatott állatot eszik, akár benszülött, akár jövevény: mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig, azután tiszta. 31Tartsátok meg azért az én parancsolataimat, és azokat cselekedjétek. Én vagyok az Úr.

KNB SZIT STL BD RUF KG