Keresés a Bibliában

18A kik az igazság mellől eltévelyedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyeknek a hitét. (1Tim 6,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG