Keresés a Bibliában

7Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: (Csel 20,24) 8Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését. (Jak 1,12;Mát 25,31-46)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk. (1Ján 4,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG


29Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet, (Csel 10,44)

KNB SZIT STL BD RUF KG