Keresés a Bibliában

16A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek. (Ján 17,4;4Móz 12,7) 17És az ő beszédök mint a rákfekély terjed; közülök való Himenéus és Filétus. (Zak 6,12) 18A kik az igazság mellől eltévelyedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyeknek a hitét. (1Tim 6,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG