Keresés a Bibliában

8Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangyéliomért Istennek hatalma szerint. (Luk 9,26)

KNB SZIT STL BD RUF KG