Keresés a Bibliában

6A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig, rendeljük néktek, atyámfiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, a ki rendetlenül él, és nem ama utasítás szerint, a melyet mi tőlünk kapott. (1Thess 4,1.2.1Kor;5,11; Júd 1,23) 7Magatok is tudjátok, mimódon kell minket követni; mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül. (1Thess 1,6.7;2,10) 8Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. (2Kor 11,7.1Kor;4,12.1Thess;2,9) 9Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek. (1Kor 9,4.5; Csel 20,35.1Kor;4,16) 10Mert a mikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. (1Móz 3,19; Mát 10,10; Eféz 4,28.1Thess;4,11) 11Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, a kik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. (1Tim 5,13; Péld 12,11) 12Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva, a magok kenyerét egyék. (2Thess,3 6. 1 Thess. 4,11. 1 Tim. 2,2.) 13Ti pedig, atyámfiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben. (Gal 6,9.2Kor;4,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG