Keresés a Bibliában

3 1Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, a miként ti köztetek is. (1Thess 5,25; Kol 4,3; Zsolt 147,15.2Tim;2,9) 2És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit! (Csel 2,40) 3De hű az Úr, a ki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. (1Thess 5,24.2Tim;2,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG