Keresés a Bibliában

3 1Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, a miként ti köztetek is. (1Thess 5,25; Kol 4,3; Zsolt 147,15.2Tim;2,9) 6A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig, rendeljük néktek, atyámfiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, a ki rendetlenül él, és nem ama utasítás szerint, a melyet mi tőlünk kapott. (1Thess 4,1.2.1Kor;5,11; Júd 1,23) 14Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg; és ne társalkodjatok vele, hogy megszégyenüljön. (2Thess,3 6. 1 Kor. 5,11.)

KNB SZIT STL BD RUF KG