Keresés a Bibliában

7 1Lőn pedig, hogy mikor a király az ő palotájában üle, és az Úr mindenfelől békességet adott néki minden ellenségeitől, 2Monda a király Nátán prófétának: Ímé lássad, én czédrusfából csinált palotában lakom, az Istennek ládája pedig a kárpitok között van. (2Sám 6,17;Agge 1,4) 17 1Monda azért Akhitófel Absolonnak: Engedj kiválasztanom tizenkétezer embert, hogy felkeljek, és üldözzem Dávidot ez éjjel. (Zsolt 3,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2A ki megesküdt az Úrnak, fogadást tőn a Jákób Istenének: 3Nem megyek be sátoros házamba, nem hágok fel háló-nyoszolyámba; 4Nem bocsátok álmot szemeimre s pilláimra szendert; 5Míg helyet nem találok az Úrnak, Jákób Istenének hajlékot! (1Krón 28,2.3;29,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG