Keresés a Bibliában

23 1Ezek Dávidnak utolsó beszédei. Dávidnak, Isai fiának szózata, annak a férfiúnak szózata, a ki igen felmagasztaltaték, Jákób Istenének felkentje és Izráel dalainak kedvencze. (1 Sám. 16,1. 13. 2Sám 12,7. 8.)

KNB SZIT STL BD RUF KG