Keresés a Bibliában

9Miért vetetted meg az Úrnak beszédét, oly dolgot cselekedvén, mely útálatos ő előtte? A Hitteus Uriást fegyverrel ölted meg, és az ő feleségét magadnak vetted feleségül; magát pedig az Ammon fiainak fegyverével ölted meg. (2Móz 20,13.14;2Sám 11,16.17)

KNB SZIT STL BD RUF KG