Keresés a Bibliában

12Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elaluszol a te atyáiddal, feltámasztom utánad a te magodat, mely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát: (1Kir 8,5.20; Csel 2,30) 15Mindazáltal irgalmasságomat nem vonom meg tőle, miképen megvonám Saultól, a kit kivágék előtted. (1Sám 16,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG