Keresés a Bibliában

19 1És megjelenték Joábnak, hogy a király siratja és gyászolja Absolont. 13És Amasának azt mondjátok: Nemde te is nem én csontom és testem vagy-é? Úgy cselekedjék velem az Isten és úgy segéljen, ha nem leszel a sereg fővezére minden időben én előttem Joáb helyett. (2Sám 17,25;2Sám 8,16) 5Követeket külde Dávid a Gileádból való Jábes embereihez, és ezt izené néki: Áldottak vagytok ti az Úrtól, kik ezt az irgalmasságot cselekedtétek a ti uratokkal, Saullal, hogy eltemettétek; (Ruth 2,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG