Keresés a Bibliában

13De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik. (Ésa 65,17;66,22; Jel 21,1) 14Annakokáért szeretteim, ezeket várván , igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. (2Pét,3 10. 13.;Kol 1,32.1Thess;3,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG