Keresés a Bibliában

16Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint a kik szemlélői voltunk az ő nagyságának. (1Kor 1,17;Luk 9,28-35; Ján 21,14.15) 17Mert a mikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott: Ez az én szeretett Fiam, a kiben én gyönyörködöm: (Mát 17,5) 18Ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a szent hegyen. (1Ján 5,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG