Keresés a Bibliában

37 1És megcsinálá Bésaléel a ládát sittim-fából; harmadfél sing a hossza, szélessége másfél sing, magassága is másfél sing. (2Móz 25,10) 2És beborítá azt tiszta aranynyal, mind belől, mind kivül, és csinála reá arany pártázatot köröskörül. 3És önte annak négy arany karikát a négy szegletére; egyik oldalára is kettőt, másikra is kettőt. 4Csinála rúdakat is sittim-fából, és beborítá azokat aranynyal. 5És betolá a rúdakat a láda oldalán levő karikákba, hogy a láda hordozható legyen. 6Csinála fedelet is tiszta aranyból; harmadfél sing a hossza, másfél sing a szélessége. (2Móz 25,17) 7Csinála két Kérubot is aranyból, vert aranyból csinálá azokat, a fedél két végére. 8Az egyik Kérubot az egyik végére innen, a másik Kérubot a másik végére onnan; a fedélből veré ki a Kérubokat, a két végére. 9A Kérubok pedig kiterjeszték szárnyaikat felfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet, és arczaik egymással szembe valának; a fedél felé valának a Kérubok arczai. 10Megcsinálá az asztalt is sittim-fából: két sing a hossza, a szélessége egy sing, magassága másfél sing. (2Móz 25,23) 11És beborítá azt tiszta arannyal, és csinála reá köröskörül arany pártázatot. 12Csinála egy tenyérnyi széles karájt is köröskörül; és a karájhoz csinála arany pártázatot köröskörül. 13Azután önte hozzá négy arany karikát, és a karikákat ráilleszté a négy láb négy szegletére. 14A karikák a karáj mellett valának rúdtartókul, hogy az asztalt hordozhassák. 15Megcsinálá a rúdakat is sittim-fából, és azokat beborítá aranynyal, hogy hordozhassák az asztalt. 16Megcsinálá az asztalra való edényeket is: tálait, csészéit, kelyheit és kancsóit, a melyekkel italáldozatot áldoznak, tiszta aranyból. 17Megcsinálá a gyertyatartót is tiszta aranyból, vert aranyból csinálá a gyertyatartót; szára, ága, csészéi, gombjai és virágai ő magából valának. (2Móz 25,31) 18És hat ág jöve ki oldalaiból; egyik oldalról is három gyertyatartó-ág, másik oldalról is három gyertyatartó-ág. 19Három mandolavirágformájú csésze vala az egyik ágon, gombbal és virággal; így a másik ágon is három mandolavirágformájú csésze vala gombbal és virággal; így vala mind a hat ágon, a melyek kijövének a gyertyatartóból. 20A gyertyatartón pedig négy mandolavirágformájú csésze vala, gombjaikkal és virágaikkal. 21És gomb vala a két ág alatt ő magából, és gomb vala a két ág alatt ő magából, és gomb vala a két ág alatt ő magából, a hat ág szerint, a mely belőle jöve ki. 22Gombjaik és ágaik belőle valának; az egész egy vert munka vala, tiszta aranyból. 23És megcsinálá hét mécsét is, és azoknak hamvvevőit és hamutartóit, tiszta aranyból. 24Egy talentom tiszta aranyból csinálá azt meg hozzá tartozó eszközeit is mind. 25Megcsinálá a füstölő oltárt is sittim-fából; hossza egy sing, szélessége is egy sing, négyszögű; magassága pedig két sing; ő magából valának szarvai. (2Móz 30,1.2) 26És beborítá azt tiszta aranynyal, tetejét és oldalait köröskörül, és a szarvait is; és csinála hozzá arany pártázatot köröskörül. 27És két arany karikát csinála hozzá, a pártázata alá, a két oldalán, mindkét oldalára, hogy legyenek rúdtartókul, hogy azokon hordozhassák azt. 28A rúdakat is sittim-fából csinálá meg, és azokat is beborítá aranynyal. 29A szent kenetnek olaját is megcsinálá, és a tiszta fűszerekből való füstölőt a kenetkészítő mestersége szerint. (2Móz 30,22.25)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet