Keresés a Bibliában

21Távol álla azért a nép, Mózes pedig közelebb méne a felhőhöz, melyben az Isten vala. (2Móz 19,16.17) 28És ott vala az Úrral negyven nap és negyven éjjel: kenyeret nem evett, vizet sem ivott. És felírá a táblákra a szövetség szavait, a tíz parancsolatot. (2Móz 24,18.5Móz;9,9.18;2Móz 31,18) 32Azután az Izráel fiai is mind hozzá járulának, és megparancsolá nékik mind azt, a mit az Úr mondott néki a Sinai hegyen.

KNB SZIT STL BD RUF KG