Keresés a Bibliában

5Az Úr pedig leszálla felhőben, és ott álla ő vele, és nevén kiáltá az Urat: (2Móz 33,19) 23Háromszor esztendőnként minden férfiú jelenjen meg az Úrnak, Izráel Ura Istenének színe előtt. (5Móz 16,16) 24Mert kiűzöm a népeket előled, és kiszélesítem határodat, és senki nem kívánja meg a te földedet, mikor felmégy, hogy a te Urad Istened előtt megjelenjél, esztendőnként háromszor. 16Az Úr parancsolata pedig ez: Szedjen abból kiki a mennyit megehetik; fejenként egy ómert, a hozzátok tartozók száma szerint szedjen kiki azok részére, a kik az ő sátorában vannak. 17És aképen cselekedének az Izráel fiai és szedének ki többet, ki kevesebbet.

KNB SZIT STL BD RUF KG