Keresés a Bibliában

34 1És monda az Úr Mózesnek: Vágj két kőtáblát, hasonlókat az előbbiekhez, hogy írjam fel azokra azokat a szavakat, a melyek az előbbi táblákon voltak, a melyeket széttörtél. (2Móz 32,16.19)

KNB SZIT STL BD RUF KG