Keresés a Bibliában

25 1És szóla az Úr Mózeshez, mondván: 16És a bizonyságot, a melyet néked adok, tedd a ládába. (2Móz 31,18.1Kir;8,9) 9Mózes pedig monda a Faraónak: Parancsolj velem: mikorra könyörögjek éretted és a te szolgáidért és a te népedért, hogy elpusztuljanak a békák tőled és házaidtól; és csak a folyóvízben maradjanak meg.

KNB SZIT STL BD RUF KG