Keresés a Bibliában

8Mózes pedig vevé a vért, és ráhinté a népre, és monda: Ímé a szövetségnek vére, melyet az Úr kötött ti veletek, mindama beszédek szerint. (Zsid 9,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG


31Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával. (Zsid 8,8-11)

KNB SZIT STL BD RUF KG


11Sőt a veled való szövetségnek véréért a te foglyaidat is kibocsátom a kútból, a melyben nincs víz. (Ésa 51,1.12-14)

KNB SZIT STL BD RUF KG