Keresés a Bibliában

16És az aratás innepét, munkád zsengéjét, a melyet elvetettél a mezőn; és a takarodás innepét az esztendő végén, a mikor termésedet betakarítod a mezőről. 5Az Úr pedig leszálla felhőben, és ott álla ő vele, és nevén kiáltá az Urat: (2Móz 33,19) 22A hetek innepét is megtartsd a búza zsengének aratásakor; meg a betakarás innepét is az esztendő végén. (2Móz 23,16) 10És lőn, mikor beszéle Áron az Izráel fiai egész gyülekezetének, a puszta felé fordulának, és ímé az Úr dicsősége megjelenék a felhőben.

KNB SZIT STL BD RUF KG