Keresés a Bibliában

22 1Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja azt: öt barmot fizessen egy ökörért, és négy juhot egy bárányért. (2Sám 12,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG


28A ki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, a mi jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. (Csel 20,34)

KNB SZIT STL BD RUF KG