Keresés a Bibliában

12Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked. (Máté 15,4;19,19; Márk 10,19; Luk 18,20; Eféz 6,2) 17A ki szidalmazza az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon. (3Móz 20,9; Péld 20,20; Máté 15,4; Márk 7,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG