Keresés a Bibliában

12Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked. (Máté 15,4;19,19; Márk 10,19; Luk 18,20; Eféz 6,2) 13Ne ölj. (Máté 5,21.22; Róm 13,9) 14Ne paráználkodjál. (Máté 5,27.28; Jak 2,11) 15Ne lopj. (2Móz 22,1; Eféz 4,28) 16Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. (5Móz 19,16.21) 17Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé. (Róm 7,7;5Móz 5,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG