Keresés a Bibliában

8Eljöve pedig Amálek és hadakozék Izráel ellen Refidimben. (5Móz 25,17.18) 11És lőn, mikor Mózes felemelé kezét, Izráel győz vala; mikor pedig leereszté kezét, Amálek győz vala.

KNB SZIT STL BD RUF KG