Keresés a Bibliában

8Eljöve pedig Amálek és hadakozék Izráel ellen Refidimben. (5Móz 25,17.18) 9És monda Mózes Józsuénak: Válaszsz nékünk férfiakat és menj el, ütközzél meg Amálekkel. Holnap én a halom tetejére állok és az Isten pálczája kezemben lesz. (2Móz 4,20) 10És úgy cselekedék Józsué a mint mondotta vala néki Mózes, megütközék Amálekkel: Mózes, Áron és Húr pedig felmenének a halom tetejére. 11És lőn, mikor Mózes felemelé kezét, Izráel győz vala; mikor pedig leereszté kezét, Amálek győz vala. 14És monda az Úr Mózesnek: Írd meg ezt emlékezetül könyvbe és add tudtára Józsuénak, hogy mindenestől eltörlöm Amálek emlékezetét az ég alól. (4Móz 24,20.5Móz;25,17-19;1Sám 15,2.3)

KNB SZIT STL BD RUF KG