Keresés a Bibliában

14Meghallják ezt a népek és megrendülnek; Filisztea lakóit reszketés fogja el. 15Akkor megháborodának Edom fejedelmei, Moáb hatalmasait rettegés szállja meg, elcsügged a Kanaán egész lakossága.

KNB SZIT STL BD RUF KG


9És monda a férfiaknak: Tudom, hogy az Úr néktek adta ezt a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy e földnek minden lakosa megolvad előttetek. (Józs 5,1.2Móz;15,13-16.5Móz;2,25;11,25) 11És a mint hallottuk, megolvadott a mi szívünk, és nem támadt többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úr, a ti Istenetek az Isten fenn az égben és alant a földön! (Józs 5,1; Róm 1,19-21;5Móz 4,39)

KNB SZIT STL BD RUF KG