Keresés a Bibliában

28Visszatérének tehát a vizek és elboríták a szekereket és a lovasokat, a Faraónak minden seregét, melyek utánok bementek vala a tengerbe; egy sem marada meg közülök. (Zsolt 106,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG


3Szólj és mondjad: Így szól az Úr Isten: Ímé, én ellened megyek, Faraó, Égyiptom királya, te nagy krokodil, a ki fekszik folyói közepette, a ki ezt mondja: Enyém az én folyóm, és én teremtettem magamnak. (Zsolt 74,13.14; Ésa 51,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12Kelj fel, kelj fel Debora!
Serkenj fel, serkenj fel, mondj éneket!
Kelj fel Bárák és fogva vigyed foglyaidat, Abinoám fia!

KNB SZIT STL BD RUF KG


16Így szól az Úr, a ki a tengeren utat csinál, és a hatalmas vizeken ösvényt, (2Móz 14,22-29; Józs 3,16) 17A ki kihozott szekeret és lovat, sereget és vitézt; együtt hevernek ottan, nem kelnek föl, kialudtak, mint gyertyabél elhamvadának! (2Móz 15,2-10)

KNB SZIT STL BD RUF KG


15Mint az Égyiptom földéről kijövetelednek idején, láttatok vele csodadolgokat. (Ján 3,29)

KNB SZIT STL BD RUF KG