Keresés a Bibliában

37És elindulának Izráel fiai Rameszeszből Szukhóthba, mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül. (4Móz 33,3) 2Nékem szentelj minden elsőszülöttet, valami megnyitja az ő anyjának méhét az Izráel fiai között, akár ember, akár barom, enyim legyen az. (4Móz 3,13; Luk 2,23) 21Az Úr pedig megy vala előttök nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nékik, hogy éjjel és nappal mehessenek. (2Móz 40,38.4Móz;10,34;14,14.5Móz;1,33; Nehem 9,12.19; Zsolt 78,14; Zsolt 105,39) 22Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. 13Józsué pedig leveré Amáleket és az ő népét fegyver élivel. 14És monda az Úr Mózesnek: Írd meg ezt emlékezetül könyvbe és add tudtára Józsuénak, hogy mindenestől eltörlöm Amálek emlékezetét az ég alól. (4Móz 24,20.5Móz;25,17-19;1Sám 15,2.3) 15És építe Mózes oltárt és nevezé nevét Jehova-Niszszi-nek. 16És monda: Megesküdött az Úr, hogy harcza lesz az Úrnak Amálek ellen nemzetségről nemzetségre.

KNB SZIT STL BD RUF KG