Keresés a Bibliában

10Nem volt egyéb a ládában, hanem csak Mózes két táblája, melyeket ő a Hóreb hegyén tett vala abba, a mikor az Úr szövetséget kötött Izráel fiaival, mikor kijövének Égyiptomból. (1Kir 8,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG