Keresés a Bibliában

30És uralkodék Salamon Jeruzsálemben az egész Izráel felett negyven esztendeig. (1Kir 11,42) 31És elaluvék Salamon az ő atyáival egyetemben, és eltemeték őt az ő atyjának, Dávidnak városában, és uralkodék helyette az ő fia, Roboám.

KNB SZIT STL BD RUF KG