Keresés a Bibliában

12Azért ilyen reménységben nagy nyiltsággal szólunk; (2Kor,3 4. Eféz. 6,19.) 13És nem, miként Mózes, a ki leplet borított az orczájára, hogy ne lássák Izráel fiai az elmulandónak végét. (2Móz 34,33.35) 14De megtompultak az ő elméik. Mert ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az ó szövetség olvasásánál felfedetlenül, mivelhogy a Krisztusban tűnik el; (Ésa 6,10;2Kor,3 13.) 15Sőt mind máig, a mikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívökre. (Ján 1,12) 16Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. (Róm 11,23.25.26) 17Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság. (2Kor,3 6. Ján. 4,24.) 18Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől. (1Kor 13,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG