Keresés a Bibliában

21Szégyenkezve mondom, mivelhogy mi erőtelenek voltunk; de a miben merész valaki, esztelenül szólok, merész vagyok én is. (2Kor,11 8. Zsid. 7,26. 1 Kor. 15,28. Eféz. 1,23.) 22Héberek ők? Én is. Izráeliták-é? Én is. Ábrahám magva-é? Én is. (Fil 3,5) 23Krisztus szolgái-é? (balgatagul szólok) én méginkább; több fáradság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. (1Kor 15,10;Csel 16,22.23) 24A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján. (5Móz 25,3) 25Háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjt-napot a mélységben töltöttem; (Csel 27,41;Csel 14,19) 26Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyó vizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak közt; (Csel 13,50;27,2-9;Csel 9,22.25) 27Fáradságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való bőjtölésben, hidegben és mezítelenségben. (2Kor 6,4.5) 28Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja. (Csel 20,18) 29Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? (Róm 15,1) 30Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem. (2Kor 12,5) 31Az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki mindörökké áldott, tudja, hogy nem hazudom. (Róm 1,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG