Keresés a Bibliában

14Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? (5Móz 7,2.1Kor;7,39;Eféz 5,11) 16Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek. (1Kor 3,16;3Móz 26,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG