Keresés a Bibliában

2Azért is sóhajtozunk ebben, óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat; (Róm 8,23) 3Ha ugyan felöltözötten is mezíteleneknek nem találtatunk! (Róm 15,18.19.1Kor;9,2) 4Mert a kik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén; mivelhogy nem kívánunk levetkőztetni, hanem felöltöztetni, hogy a mi halandó, elnyelje azt az élet. (1Kor 15,53.54)

KNB SZIT STL BD RUF KG