Keresés a Bibliában

13 1Ezúttal harmadszor megyek hozzátok. Két vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog. (Ján 8,17.5Móz;9,15) 10Azért írom ezeket távollétemben, hogy jelenlétemben ne kelljen keményen viselkednem ama hatalom szerint, a melyet az Úr adott nékem építésre és nem rontásra. (2Kor 2,3;2Kor 10,8) 3Ha ugyan felöltözötten is mezíteleneknek nem találtatunk! (Róm 15,18.19.1Kor;9,2) 4Mert a kik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén; mivelhogy nem kívánunk levetkőztetni, hanem felöltöztetni, hogy a mi halandó, elnyelje azt az élet. (1Kor 15,53.54) 5A ki pedig minket erre elkészített, az Isten az, a ki a Lélek zálogát is adta minékünk. (2Kor 1,22; Róm 8,16.23; Eféz 1,13.14)

KNB SZIT STL BD RUF KG