Keresés a Bibliában

10 1Magam pedig, én Pál, kérlek titeket a Krisztus szelídségére és engedelmességére, a ki szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol bátor vagyok irántatok; (Róm 12,1;Mát 11,29)

KNB SZIT STL BD RUF KG