Keresés a Bibliában

13Akkor nagy sietséggel kiki mind vevé az ő ruháját, és alája terítették a grádics felső részére és megfuvaták a harsonákat, és kikiálták: Jéhu uralkodik!

KNB SZIT STL BD RUF KG


12Másnap a nagy sokaság, a mely az ünnepre jött vala, hallván, hogy Jézus Jeruzsálembe jő, (Ján 7,13;9,22;12,42;Mát 27,57; Márk 15,42; Luk 23,50) 13Pálmaágakat vőn, és kiméne elébe, és kiált vala: Hozsánna: Áldott, a ki jő az Úrnak nevében, az Izráelnek ama királya! (Mát 21,9; Márk 11,9; Luk 19,38; Zsolt 118,26) 14Találván pedig Jézus egy szamarat, felüle arra, a mint meg van írva:

KNB SZIT STL BD RUF KG