Keresés a Bibliában

16És Manasse nagyon sok ártatlan vért is ontott ki, úgy hogy Jeruzsálem minden felől megtelt vele, azon a vétkén kivül, a melylyel vétekbe ejtette Júdát, gonoszul cselekedvén az Úr szemei előtt. (2Kir 24,3.4;2Kir,21 2-9.)

KNB SZIT STL BD RUF KG