Keresés a Bibliában

2 1És lőn mikor az Úr Illést fel akará vinni a szélvész által mennyekbe: elméne Illés és Elizeus Gilgálból. (2Kir 3,11.1Kir;19,16) 25Onnét azután felment a Kármel hegyére; onnét pedig Samariába tért vissza. (1Kir 18,19.30) 19És monda nékik Rabsaké: Mondjátok meg Ezékiásnak: Ezt mondja a király, Assiria nagy királya: Micsoda bizodalom ez, a melyben te bizakodtál? 30És ne biztasson titeket Ezékiás az Úrral, ezt mondván: Kétség nélkül megszabadít minket az Úr, és nem adatik e város az assiria király kezébe. (2Kir,18 35.)

KNB SZIT STL BD RUF KG