Keresés a Bibliában

15És mikor látták őt a próféták fiai, a kik átellenben Jérikhónál valának, mondának: Az Illés lelke megnyugodt Elizeuson. És eleibe menének néki, és meghajták magokat ő előtte a földig; (2Kir,2 8. 10.) 6 1És mondának a próféták fiai Elizeusnak: Ímé ez a hely, a hol nálad lakunk, igen szoros nékünk; (2Kir 2,14.15;4,38)

KNB SZIT STL BD RUF KG