Keresés a Bibliában

35És azon az éjszakán kijött az Úr angyala, és levágott az Assiriabeli táborban száznyolczvanötezeret, és mikor jó reggel felkeltek, ímé mindenütt holttestek hevertek. (Ésa 37,36) 36És elindult, és elment, és visszafordult Sénakhérib, Assiria királya, és Ninivében maradt. (2Kir 19,28.33) 37És lőn, mikor ő a Nisróknak, az ő Istenének templomában imádkozék, Adramélek és Sarézer, az ő fiai, levágták őt fegyverrel: magok pedig elszaladtak az Ararát földébe, és az ő fia, Esárhaddon uralkodék helyette. (Ésa 37,38)

KNB SZIT STL BD RUF KG


4Ott törte össze a kézív villámait, paizst, szablyát és a hadat. Szela. (2Sám 5,6.7; Ésa 37,36; Zsolt 48,5-8) 5Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányadó hegyek. 6Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat aluszszák, és minden hős kezének ereje veszett. 7A te dorgálásodtól, oh Jákób Istene, megzsibbadt mind szekér, mind ló. (Ésa 37,29.33-35)

KNB SZIT STL BD RUF KG