Keresés a Bibliában

4Ő rontotta le a magaslatokat, törte el az oszlopokat, és vágta ki az Aserát, és törte össze az érczkígyót is, a melyet Mózes csinált; mert mind az ideig az Izráel fiai jóillatot tettek annak, és nevezék azt Nékhustánnak. (2Krón 31,1-4;4Móz 21,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG